Adatkezelési tájékoztató / GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegünk!
A Tormay Károly Egészségügyi Központ komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja az erre vonatkozó jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. sz. rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó.   

 1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Tormay Károly Egészségügyi Központ
székhely: 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1-3.
honlap: www.tormay.hu

 2. Az adatkezelés célja
Az egészségügyi ellátás, valamint az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás és az ellátásról készült, esetleges számlázás céljából a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, továbbá az Ön jogos érdeke, valamint jogi kötelezettség teljesítése.

4. A kezelt adatok köre
Az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

  • az Ön vezeték- és keresztnevét,
  • anyja nevét
  • az Ön lakcímét
  • születési helyét, idejét,
  • TAJ számát.

 

5. Az adatkezelés időtartalma
Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott időtartam.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Öntől származó minták (vér, szövet) egy része – bizonyos esetekben – más intézményekben kerül feldolgozásra, így a vonatkozó adatait is ott kezelik. Az adatkezelés biztonsága más társ intézményekben is biztosított.

Adatait a jogszabályi kötelezettségek miatt a NEAK és az EESZT, számla esetén a NAV felé is továbbítanunk kell.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Ön bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) Jogairól részletes tájékoztatást honlapunkon találhat.

Ön, az egészségügyi ellátásra történő bejelentkezésével egyben beleegyezését adja a személyes adatainak kezeléséhez. 

 

Gödöllő, 2018. május 25.