Álláslehetőségek

Tormay Károly Egészségügyi Központ

                       a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Fogorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Palota kert 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátási területhez tartozó gyermekek egyéni és csoportos szak-, illetve gondozói ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Fogorvosi szakvizsga,

•         Orvosi alkalmasság igazolása

•         Büntetlen előélet

•         Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

•         Szakmai önéletrajz

•         Működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására ( Büntetlen előélet, foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll)

•         Orvosi alkalmasság igazolása

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgai Anikó nyújt, a 06-28-420-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Fogorvos.

vagy

•         Elektronikus úton Pozsgai Anikó részére a titkarsag@tormay.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Pozsgai Anikó, Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.


                     

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Tüdőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátási területhez tartozó lakosság tüdőbeteg szak-, illetve gondozói ellátása, szakmai konzultációk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Tüdőgyógyász szakvizsga,

•         Érvényes működési engedély

•         Kamarai tagság

•         Orvosi alkalmasság igazolása

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

•         Működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

•         Szakmai önéletrajz

•         Orvosi alkalmasság igazolása

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására ( Büntetlen előélet, foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll)

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Farkas Éva Tüdőgondozó vezető főorvos nyújt, a 06-28-420-490, 06-30-639-6646 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tüdőgyógyász szakorvos.

vagy

•         Elektronikus úton Pozsgai Anikó részére a titkarsag@tormay.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Pozsgai Anikó, Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.


SZAKORVOSI ÁLLÁSOK

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet szemész szakorvos-i munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű teljesidős (heti 30 óra) közalkalmazotti-, vagy szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony formájában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: az intézet kötelezően ellátandó területéhez tatozó lakosság általános szemészeti járóbeteg szakellátása.

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb szerződéses jogviszony esetén bérezés megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség,
 • szemészeti szakvizsga,
 • legalább 1 éves szakorvosi szakmai gyakorlat,
 • érvényes működési kártya,
 • büntetlen előélet,
 • orvosi alkalmasság igazolása.

A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!

A kiválasztásnál előnyt jelent legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen, vagy kórházi szakambulancián szerzett szakmai tapasztalat.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtható:

 • Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.
 • Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3.)

A Tormay Károly Egészségügyi Központ pályázatot hirdet reumatológus szakorvos-i munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű, teljes, vagy részidős (maximum heti 30 óra) közalkalmazotti-, vagy szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony formájában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: a szakfeladat kötelezően ellátandó területéhez tatozó lakosság általános reumatológiai ellátása.

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb szerződéses jogviszony esetén bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• reumatológiai szakvizsga,
• legalább 1 éves szakorvosi szakmai gyakorlat,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.

A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!

A munkakör azonnal betölthető.

Pályázat benyújtható: folyamatosan
• Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 1. emelet).


SZAKDOLGOZÓI ÁLLÁSOK

 

 


EGYÉB FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ ÁLLÁSOK

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. pontja alapján pályázatot hirdet 3 fő területi védőnő munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre szól

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gödöllői vonatkozó körzetre szólóan – a jogszabályokban meghatározott – területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
 • érvényes működési kártya,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás),
 • orvosi alkalmasság igazolása,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: Pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen a fenti címen.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb szükséges információt Kövesdi Brigitta területi csoportvezető védőnő nyújt a 28/419-795-ös, vagy a 28/430-655/222 mellék telefonszámon.


EGYÉB ÁLLÁSAJÁNLATOK

 


A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás