Álláslehetőségek

SZAKORVOSI ÁLLÁSOK

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet szemész szakorvosi munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű teljesidős (heti 30 óra) közalkalmazotti-, vagy szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony formájában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: a szakfeladat kötelezően ellátandó területéhez tatozó lakosság általános szemészeti járóbeteg szakellátása.

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb szerződéses jogviszony esetén bérezés megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség,
 • szemészeti szakvizsga,
 • legalább 3 éves szakorvosi szakmai gyakorlat,
 • legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen, vagy kórházi szakambulancián szerzett szakmai tapasztalat,
 • érvényes működési kártya,
 • büntetlen előélet,
 • orvosi alkalmasság igazolása.

A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!

A munkakör a pályázatok  elbírálását követően 2017. november 1-től tölthető be.

Pályázat benyújtható:

 • Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.

Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3.


A Tormay Károly Egészségügyi Központ pályázatot hirdet reumatológus szakorvos-i munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű, teljes, vagy részidős (maximum heti 30 óra) közalkalmazotti-, vagy szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony formájában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: a szakfeladat kötelezően ellátandó területéhez tatozó lakosság általános reumatológiai ellátása.

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb szerződéses jogviszony esetén bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• reumatológiai szakvizsga,
• legalább 1 éves szakorvosi szakmai gyakorlat,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.

A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!

A munkakör azonnal betölthető.

Pályázat benyújtható: folyamatosan
• Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 1. emelet).


SZAKDOLGOZÓI ÁLLÁSOK

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ pályázatot hirdet 1 fő fizikoterápiás szakasszisztens munkakör betöltésére

 

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: szakképzettségének megfelelő fizikoterápiás asszisztensi feladatok ellátása, adminisztrálása.

Illetményre és egyéb juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv” (KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő, Szabadság tér 3. – II. számú Szakrendelő.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • legalább középfokú egészségügyi végzettség,
 • fizioterápiás szakasszisztensi oklevél, legalább 1 éves szakmai gyakorlat,
 • érvényes működési kártya,
 • MESZK tagság,
 • erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
 • orvosi alkalmasság (felvételkor),
 • gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.

A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – folyamatosan benyújtandók.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.


A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)

pályázatot hirdet radiológiai szakasszisztens munkakör betöltésére

 

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: szakképzettségének megfelelő radiológiai (röntgen) asszisztensi feladatok ellátása, adminisztrálása az intézet központi radiológiai osztályán.

Illetményre és egyéb juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv”

(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú Szakrendelő).

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • legalább középfokú egészségügyi végzettség,
 • röntgen szakasszisztensi oklevél,
 • legalább 1 éves szakmai gyakorlat,
 • érvényes működési kártya,
 • MESZK tagság,
 • erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
 • orvosi alkalmasság (felvételkor),
 • gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – folyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását követően 2017. november 1-től tölthető be.

A munkakörrel kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető dr. Palotai Andrea főorvostól, a radiológiai szakrendelés vezetőjétől.

Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre.

 


EGYÉB FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ ÁLLÁSOK

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. pontja alapján pályázatot hirdet 3 fő területi védőnő munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 fő határozatlan, 2 fő határozott időre szól

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gödöllői vonatkozó körzetre szólóan – a jogszabályokban meghatározott – területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
 • érvényes működési kártya,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás),
 • orvosi alkalmasság igazolása,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: Pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen a fenti címen – Nagy Árpád igazgató részére címzett – lezárt borítékban.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb szükséges információt Kövesdi Brigitta csoportvezető védőnő nyújt a 430-655/236 mellék telefonszámon

 


 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet gazdasági vezető beosztás ellátására.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – vezetői megbízással. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. Próbaidő: három hónap                 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályok és a költségvetési szerv belső szabályozó eszközei alapján a gazdasági vezetői feladatok ellátása. Irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és az intézet SZMSZ-ben számára meghatározott feladatok ellátásáért.  A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, ezért ennek figyelembevételével megegyezés szerint.                       

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, vagy egyetem),
 • Államháztartási szakágú mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban,
 • Költségvetési területen szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű számítógépes, illetve számviteli/pénzügyi szoftverismeret.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Egészségügyi intézményi gyakorlat,
 • Legalább három év középvezetői beosztásban töltött idő.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Szakmai-vezetői program,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés postai feladását igazoló szelvény,
 • Felsőfokú végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2018. január 1-től tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád igazgató nyújt, a 06-28/420-655-os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton megküldve, vagy személyesen a Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. alatti I. számú Rendelőintézetben lévő igazgatóságra.


EGYÉB ÁLLÁSAJÁNLATOK

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) 1 takarítói állást hirdet

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.

A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott objektumaiban egészségügyi és általános takarítási feladatok ellátása.

Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: az intézet egész területe.

Munkabeosztás: osztott munkaidős napi munkavégzés.

A munkakör betöltésének általános feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
 • legalább 8 általános iskolai végzettség,
 • orvosi alkalmasság,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gyakorlat, illetve a gödöllői lakóhely.

Jelentkezni lehet: személyesen az igazgatóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet).


 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás