Névadónk, Dr. Tormay Károly élettörténete

Tormay Károly fametszetNÉVADÓNK
dr.
Tormay Károly rövid élettörténete

Született 1804. június 29-én Vácott. 1823-ban iratkozott be a Pesti Orvoskarra és 1829-ben avatták orvosdoktorrá. A teljes orvosdoktori, seborvosi és szülészmesteri oklevelet később Bécsben szerezte meg. Külföldi tanulmányutak után a Pesti Orvoskaron tanársegédként dogozott, majd Tolna megye tisztiorvosa lett. A felelős magyar kormány 1848 tavaszán a polgári egészségügy irányítását kiterjesztette az erdélyi és a határőrvidéki területekre is. Az Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium keretei között felállított „polgári egészségügyi osztály” munkatársai közé meghívták Tormay Károlyt, aki ezt elfogadva – miniszteri tanácsosi rangban – a kórházügy felügyelője lett.

A császári csapatok többoldalú támadása miatt 1848 nyarán az önálló honvédség és az önálló katona-egészségügy megszervezése vált aktuálissá. A Honvédelmi Minisztérium egészségügyi osztályának élén Stáhly Ignác állt, aki a kórházrendszer gyors felállításával Tormay Károlyt bízta meg. Feladatul kapta a legnagyobb helyőrségi kórházak megszervezését. Így került sor a gödöllői hadi kórház létrehozatalára is, amely 1849-ben (az isaszegi csata idején) már működött.

Amikor 1849. január 1-én a Kormány Pestről Debrecenbe költözött és a Hadügyminisztérium is követte Kossuthot, Tormay Károly Görgey „feldunai hadseregénél” tartózkodott. Ezt követően Tormay Károly már nem tért vissza a Hadügyminisztériumba, mindvégig (az isaszegi csata idején is) Görgey hadseregében szolgált.

A szabadságharc bukása után a Budai Helytartóság egészségügyi tanácsosa, 1858-1861 között Esztergom tisztifőorvosa, 1861 után pedig a Szent Rókus Kórház igazgatója és Pest tisztifőorvosa lett. A kiegyezést követően lemondott minden tisztségéről.

Tormay Károly tehát a szabadságharc idején “Gödöllő Kórházát”, a honvédség általános kórházi felügyelőjeként szervezte meg, mivel a hadi események alakulása azt kívánta, hogy egy időre a polgári egészségügyet is a katonai feladatoknak rendeljék alá. Kórház-szervező tevékenységével Tormay Károly szakmai elismerést vívott ki, amint ez Kossuth Lajos, Görgey Artúr és Hadik András tábornokok leveleiből is kitűnik.

A Grassalkovich Kastélyban létrehozott hadikórház a „dicsőséges tavaszi hadjárat” alatt – főképpen az „isaszegi csata” idején – fejtette ki a legjelentősebb tevékenységét, de még éveken át tovább működött, és 1867 végéig a megrokkant katonák ápolásának, rehabilitációjának országos központjává vált.