Intézetünk bemutatása

Gödöllőn 1927-ben alakult meg az első magyarországi egészségügyi Mintajárás, amelyet amerikai tapasztalatok alapján és a Rockefeller Alapítvány támogatásával hoztak létre.

Az időközben megalakult Gödöllői Járási Egészségvédelmi Szolgálat központja a Járási Egészségház lett, melyet 1930-ban avattak fel. Ebben az épületben nyert elhelyezést a járási tisztiorvosi hivatal, ide települtek az egészségvédelmi tanácsadások munkáját szolgáló helyiségek, a röntgenvizsgáló és a zuhanyfürdők, valamint a fogorvosi rendelőhelyiségek és az iskolafogászat is.

Később itt kezdte meg munkáját a gödöllői mentőállomás, és egy sürgősségi ellátást nyújtó elsősegélyhely is.

Az ötvenes években a kor elvárásainak megfelelően ebben az épületben hozták létre a Községi és Járási Rendelőintézetet, egyúttal lerakták a mai járóbeteg-ellátás alapjait, vagyis Intézetünk Ősét.

Az évek során a folyamatos állagmegóvások elmaradtak, így az épület életveszélyessé vált, további használatra alkalmatlannak minősítették – lebontásra került.

Az új központi rendelőépületet 1972-ben adták át, és a mai napig itt működik az I. számú Szakrendelőnk. Az intézet elnevezése ekkortól Gödöllői Egyesített Egészségügyi Intézet.

Gödöllő város katona-egészségügyi múltjában jelentős szerepet játszó orvos tiszteletére 2000. január 1-től az Intézet már a „Tormay Károly Egészségügyi Központ” nevet viseli.

Szakmai feladatok:

Intézetünk működésének jelenlegi kereteit a Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által kiadott PE-07R/034/00362-3/2015. számú működési engedélye és az OEP 1219990606/1999. számú finanszírozási alapszerződése határozzák meg.

Az intézet jogállása:

A Tormay Károly Egészségügyi Központ önálló jogi személy.

Az Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az Intézet

  • tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézet,
  • feladatához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az Intézet ellátási területének (TEK) meghatározója az ANTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal.

Az Intézet kapacitásának meghatározója (TVK) és a működésének finanszírozója az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.