Köszöntő


A Tormay Károly Egészségügyi Központ valamennyi dolgozója nevében szeretettel köszöntöm a honlapunkra látogatókat!

Intézetünk a Gödöllői Járás területén lakó állampolgárok járóbeteg szakellátásának intézménye. Bár alapvetően az alapellátási tevékenységek (felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok, orvosi ügyeleti rendszer) fenntartása nem tartozik feladataink közé, de Gödöllő városra vonatkozó területi ellátási kötelezettséggel az iskola-egészségügyi szolgálatot (védőnői- és iskolaorvosi szolgálat), illetve a gyermekfogászati szolgálatot is működtetjük.
Alapító Okiratunknak megfelelően egy helységben, de öt telephelyen végezzük tevékenységünket. Az Egészségügyi Központ legfontosabb feladata az Intézethez bizalommal forduló betegek gyógyítása, krónikus panaszaik folyamatos kezelése (gondozás), valamint segítségnyújtás és tanácsadás az egészséges életmód kialakításában, amely megelőzheti a betegségek keletkezését.

Mindezen tevékenységet empátiával, a legmagasabb minőségi szakmai munkára való törekvéssel kívánjuk biztosítani.

Célunk a munkánk során, hogy a Területi Ellátási Kötelezettség (TEK) keretében hozzánk tartozó települések lakossága tekintetében

  • a vállalt gyógyítási tevékenységet a betegek megelégedettségére lássuk el, a jogszabályok által számunkra előírt orvosszakmai protokollok alapján, és a rendelkezésünkre álló erőforrás-lehetőségekhez mérten minél hatékonyabban és gyorsabban,
  • folyamatosan gondoskodhassunk orvostechnikai eszközparkunk fejlesztéséről az aktuális gazdasági teherbírásunk, illetve a fenntartói támogatás és az esetleges pályázati lehetőségek figyelembe vételével,
  • fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink minél szélesebb körben ismerjék a legkorszerűbb betegellátás előírásait, ezért folyamatosan szakmai továbbképzésen vesznek részt, s a szerzett ismereteket felhasználják gyógyító munkájukban,
  • szorosan együttműködjünk a területen praktizáló háziorvosi szolgálatokkal, a környező betegellátó egységekkel, kórházakkal és társadalmi szervezetekkel,
  • munkánk során figyeljünk a betegek észrevételeire, a betegelégedettségi visszajelzésekben megjelenő vélemények felhasználásával igyekszünk folyamatosan javítani a szervezeti és szakmai működésünkön, az ellátási körülményeken.

Az Egészségügyi Központ munkatársai széles spektrumú szakmai palettával, de egységes közösségként törekszenek arra, hogy a kor színvonalának megfelelően – a finanszírozásból eredő gazdasági lehetőségek figyelembe vételével – nyújtsanak segítséget a hozzájuk forduló betegeknek.
A betegellátást végző kollégák empátiával fordulnak a páciensekhez, és munkájuk fő értékmérője a gyógyultak folyamatos bizalma.

Reméljük, hogy a weboldalunkon található információk is hozzájárulnak ahhoz, hogy – ha bizalommal fordul hozzánk és igénybe veszi szolgáltatásainkat – a megelőző, gyógyító szakmai munkánk eredményeképpen gyógyultan és elégedetten távozik Intézetünkből.

 dr. Dunai György igazgató