Általános fekvőbeteg beutalási rend

ÁLTALÁNOS FEKVŐBETEG  BEUTALÁSI REND

Ez elsősorban azokat a lakosokat érinti, akiknek valamilyen betegség vagy baleseti sérülés miatt kórházba kell feküdniük. Sok téves információ kering ebben a témában, így szeretnénk segíteni a rászorulóknak.

A szakhatóság a kórházak fekvőbeteg osztályait – illetve az ott kezelhető eseteket – három ellátási (progresszivitási) szintre sorolták be:

  • az alapszintű kategóriába kerültek a rutinszerű, tömeges kezeléseket végzők (1),
  • a közepes kategóriába kerültek a komolyabb, de még nem életveszélyes eseteket is ellátók (2),
  • a harmadik szintre pedig a bonyolult, általában speciális tudást vagy eszközöket igénylő beavatkozásokat is ellátó intézményeket (3) sorolták.

Az előzőekben felsorolt szakmai szempontok és a beteg bejelentett lakóhelye alapján kell a házi- és szakorvosoknak, illetve a Mentőknek eldönteni, hogy kit, melyik intézménybe irányítanak, illetve szállítanak.

Így alapvetően a betegek csak olyan intézménybe kerülhetnek, amelyik rendelkezik megfelelő felszereléssel és szakemberekkel az oda kerülők ellátásához.

A területi ellátásra kötelezett fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltató (kórház) nem tagadhatja meg a saját területéről az ellátásra jelentkező felvételét (nem sürgős esetben a kapacitáskihasználásától függően legfeljebb előjegyzi)!

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapján érhető el konkrét és időben is aktuális tájékoztató.

Egy állampolgár itt láthatja, hogy az adott betegségével melyik fekvőbeteg szakellátó kórházba kell/lehet mennie.

Sürgősségi (azonnali ellátást kívánó) helyzetekben (pl. utcai balesetek, súlyos rosszullét) a Mentők automatikusan szállítják a beteget a fentiek szerinti – szakmailag legmegfelelőbb – területi ellátó kórházba.

Nem sürgősségi eseteknél a fentiektől eltérően – a beteget kérésére – be lehet utalni a beteget ellátására területileg (lakó/tartózkodási helye szerint) nem kötelezett intézménybe is, ha a választott intézmény – az erre ott feljogosított személy – a beutaló orvos vagy a beteg részére írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a beteget. Az érintett egészségügyi intézmény a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a beteget, azzal, hogy az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az ellátási területén kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és a feladat ellátására az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik.