Általános beteg-ellátási információ

TISZTELT HONLAP-LÁTOGATÓ, ÉRDEKLŐDŐ!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a biztosított állampolgár az egészségügyi szakellátásokat – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott eset kivételével – a választása szerinti, az adott járóbeteg-szakellátás tekintetében érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe azzal, hogy a biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató – az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Ebtv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott esetben megtagadhatja a biztosított ellátását.

A jelenlegi egészségügyi ellátórendszer úgy kapacitás (Területi Ellátási Kötelezettség, Teljesítmény Volumen Korlát), mint finanszírozás szempontjából éves szerződések alapján végzi tevékenységét, amelyek alapvetően meghatározzák a működés feltételeit.

Az intézetünkben működő szakmákat, a maximális szakorvosi óraszámokat, az egyes szakrendelések heti aktuális rendelési idejét – és mindezek alapján az ellátandó/ellátható betegszámot is – az előzőekben leírtak határolják be.

Fentiekből következően az OEP – kis eltéréssel – csak a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott betegszámot (volumenkorlát) finanszírozza intézetünknek.

Az OTH-val és az OEP-vel kötött szerződés alapján az intézetünkre meghatározott havi betegellátási kapacitás (TVK), és az egyes szakmák tekintetében eltérő mértékben hozzánk forduló lakosságszám jelentős túlterhelést okoz.

Sajnálatos módon a fentiek, illetve az egyorvosos szakmák esetében természetes módon az év során felmerülő szakorvosi szabadság, vagy betegség miatt egyes szakellátási területek vonatkozásában – működőképességünk fenntartása érdekében – előjegyzési rendszert kell működtetnünk, amin belül néhány héttől akár több hónapig terjedő várakozást is megkívánhat az ellátási kötelezettségünk alá tartozó területi betegeinktől.

Ilyen körülmények között – bár nehezünkre esik – de általánosságban kénytelenek vagyunk az ellátási területünkön kívüli betegeket, a sürgősségi ellátást igénylő esetek kivételével, a központilag kijelölt saját ellátó intézményükhöz küldeni, vagyis elutasítani ellátásukat!

 Megértésüket köszönjük: az Intézet vezetése